Ceremonia de încheiere a lucrărilor Congresului Mondial al Familiei

Ceremonia de încheiere a lucrărilor Congresului Mondial al Familiei care a avut loc la Chișinău sub egida Președintelui Republicii Moldova.

Poporul moldovenesc este un popor puternic prin faptul că păstrează credința și tradițiile strămoșești. Generația noastră va păstra valorile tradiționale și le va transmite generației următoare. Îmi exprim speranța că urmașii noști, la fel, vor face acest lucru.

Următoarea ediție a Congresului Mondial al Familiei va avea loc în anul 2019, în luna martie, în Italia.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.