Cele mai sincere felicitări cu ocazia celebrării Zilei Independenţei Statelor Unite ale Americii

Am onoarea de a adresa Onorabilului Donald J. Trump, Preşedintele Statelor Unite Ale Americii, în numele Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere felicitări cu ocazia celebrării Zilei Independenţei Statelor Unite ale Americii – sărbătoare de însemnătate istorică pentru întreg poporul american.

Doresc să asigur că sprijinul şi asistenţa, oferite Republicii Moldova pe parcursul anilor, menite să îmbunătăţească nivelul de trai al cetăţenilor, precum şi să consolideze capacităţile instituţiilor guvernamentale, prin implementarea reformelor sectoriale, sînt înalt apreciate.

Îmi exprim convingerea că relaţiile de prietenie și de colaborare dintre ambele ţări se vor dezvolta considerabil, fortificîndu-se pe mai departe, în sfere prioritare, pentru binele și în interesul popoarelor noastre.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.