Bravo socialiștii! Mă mîndresc cu prietenii, colegii și camarazii mei din Partidul Socialiștilor

Bravo socialiștii!

Mă mîndresc cu prietenii, colegii și camarazii mei din Partidul Socialiștilor. Este unicul partid din țară care este capabil de acțiuni organizate și îndeplinirea sarcinilor propuse. Este partidul care luptă în mod constant pentru echitate socială, bunăstarea cetățenilor, pentru o Moldovă puternică și prosperă.

PSRM este partidul care nu se odihnește în zile de odihnă, în special, cînd este vorba de rezolvarea problemelor cetățenilor. Pe data de 28 și 29 aprilie, Partidul Socialiștilor din RM a desfășurat Zilele de Informare Națională a cetățenilor. Toți membrii PSRM, indiferent de statut, inclusiv deputați, consilieri municipali, activiști PSRM și Garda Tînără, au ieșit pe străzile orașelor și a satelor, pentru a comunica cu locuitorii republicii și a împărți noua ediție a ziarului “Socialiștii”.

Principalele subiecte discutate de socialiști cu cetățenii, sunt inițiativele sociale ale președintelui țării și a partidului, alegerile locale, în special, din Chișinău, inițiativa de a trece la republică prezidențială, precum și încercările majorității guvernamentale de a limita libertatea de exprimare și introducerea cenzurei în țara noastră.

Partidul Socialiștilor desfășoară acest important proces de informare a cetățenilor deja de cîțiva ani. Suntem mereu alături de cetățeni, de toți locuitorii republicii. Spun “noi”, pentru că eu personal am cutreierat țara în lung și lat, și m-am întîlnit cu sute de mii de cetățeni, încă de atunci de cînd eram membru al PSRM.

Această comunicare cu oamenii este de neprețuit. Suntem împreună și doar împreună vom birui inechitatea socială și sărăcia, vom lupta pentru prosperitatea țării și bunăstarea cețățenilor!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.