Autoritățile statului întreprind noi acțiuni pentru susținerea populației și agenților economici în situația de urgență

Pe perioada stării de urgență, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), interzice deconectarea sau aplicarea penalități în cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale sau apa potabilă consumată, cu excepția situațiilor cînd deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății oamenilor sau prejudicierea proprietății.

La modul practic aceasta înseamnă amînarea plăților pentru energia termică, apă, gazele naturale și energie electrică pe perioada situației de urgență fără aplicarea amenzilor și riscul de deconectare.

Vom veni în curînd și cu alte acțiuni pentru susținerea populație.

http://anre.md/anre-interzice-titularilor-de-licente-deconectarea-consumatorilor-casnici-de-la-serviciile-prestate-3-114?fbclid=IwAR1IoWHFgMP1yibMPI5CmcIEypcdljGzzmuyy27q9Yz9O6Qfh_ekYDkyoQU

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.