Astăzi, Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova - instituţie de elită a Armatei Naţionale şi a Republicii Moldova

Astăzi, Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova – instituţie de elită a Armatei Naţionale şi a Republicii Moldova, aniversează 26 de ani de activitate.

Pe parcursul acestor ani, militarii Orchestrei Prezidențiale au asigurat desfăşurarea numeroaselor ceremonii oficiale de importanță statală. De asemenea, artiştii emeriţi şi maeştrii în artă care activează în cadrul orchestrei, duc faima ţării noastre departe de hotarele ei, ocupînd locuri de frunte la diverse concursuri internaționale.

Cu ocazia celebrării a 26 de ani de activitate, pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, merite în desfășurarea acțiunilor protocolare, înaltă măiestrie profesională și contribuție la promovarea unei imagini favorabile a Republicii Moldova peste hotare, am conferit distincții de stat și Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova unui grup de militari care activează în cadrul Orchestrei Prezidențiale.

Am transmis sincere mulțumiri militarilor pentru devotamentul faţă de Patrie și pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce le revin. Le-am urat curaj și stoicism în activitatea pe care o desfășoară cu dedicație.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.