Astăzi, la Președinție a fost dezbătut subiectul privind instituirea funcției de Ombudsman (avocat) al antreprenorilor

Această inițiativă a fost lansată de mediul de afaceri în cadrul întrevederii pe care am avut-o recent cu reprezentanții asociaților de business din Moldova.

În cursul ședinței de astăzi, cu reprezentanții asociațiilor de business și mediului de afaceri pe subiectul respectiv a fost pusă în discuție viziunea instituției prezidențiale asupra statutului Avocatului antreprenorilor, sarcinile și atribuțiile aferente acestei funcții, criteriile de selectare a candidaților, precum și alte aspecte conceptuale pe acest subiect.

S-a convenit că proiectul de lege va fi elaborat de instituția prezidențială în colaborare cu participanții la reuniunea de astăzi, astfel ca la începutul lunii septembrie să fie înaintat spre consultări largi cu toate părțile interesate.

După definitivarea proiectului de lege, îl voi înainta Parlamentului spre examinare și aprobare.

http://presedintie.md/rom/presa/instituirea-functiei-de-ombudsman-avocat-al-antreprenorilor-a-fost-discutata-la-presedintie

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.