Astăzi, la Condriţa, s-a desfășurat o nouă întrevedere cu liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski

Astăzi, la Condriţa, s-a desfășurat o nouă întrevedere cu liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, în cadrul căreia am continuat discuțiile pe probleme de actualitate, incluse în agenda de lucru, şi am punctat cîteva subiecte de perspectivă. Situaţia actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean ne impune să manifestăm atenţie în comun şi să menţinem un dialog permanent.

În cadrul întrevederii, am discutat în detalii modalităţile de realizare a „Pachetului celor 8 puncte”, stabilit în timpul primei noastre întrevederi de la Bender, pe 4 ianuarie 2017. Pe marginea a 6 dintre cele 8 puncte am ajuns, practic, la înţelegeri şi am trasat paşi pentru promovarea de soluţii pentru problemele cu care se confruntă locuitorii şi agenţii economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Am discutat şi un șir de alte chestiuni cu caracter economic, social, ecologic. Am realizat o apropiere între poziţiile noastre în scopul elaborării unor abordări şi realizării ulterioare a acestora.

Am reiterat importanţa operaţiunii de pacificare de la Nistru drept garanţie a păcii şi securităţii cetăţenilor şi am convenit asupra unor paşi simultani pentru a nu admite cazuri de agravare a situaţiei în Zona de Securitate, care ar putea afecta pacea şi stabilitatea nu doar în Republica Moldova, ci şi în regiune la general.

Am fost de acord cu necesitatea continuării unui dialog deschis pe diferite dimensiuni şi platforme, care ar contribui la instaurarea încrederii între locuitorii celor două maluri ale Nistrului. Am convenit să nu avem între noi subiecte închise pentru dialog. Capacitatea de a ne asculta reciproc opiniile contribuie la consolidarea încrederii, chiar dacă, deocamdată, poziţiile pe marginea mai multor subiecte diferă foarte mult. Odată cu contactele oficiale, un factor de importanţă, care contribuie la promovarea procesului de reglementare politică, îl reprezintă activismul institutelor obşteşti de pe ambele maluri ale Nistrului. Personal am venit cu propunerea de a susţine prin eforturi conjugate lucrul organizaţiilor, asociaţiilor și iniţiativelor obşteşti, activitatea cărora vizează depăşirea contradicţiilor şi divergenţelor actuale în probleme de importanţă societală.

Ne-am exprimat disponibilitatea de a realiza integral acordurile încheiate, continuînd dezvoltarea dialogului în calitate de perspectivă de realizare a unor oportunităţi noi. Am reiterat lipsa de orice alternative pentru dialog şi consolidarea încrederii, care ne deschid posibilităţi de a purta discuţii pe marginea unor subiecte şi mai complexe, care există în procesul de negocieri în cadrul activităţilor de reglementare transnistreană.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.