Astăzi, în orașul Bender, am avut o întrevedere cu liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski

Astăzi, în orașul Bender, am avut o întrevedere cu liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, în cadrul căreia am abordat mai multe subiecte de actualitate privind actuala cooperare, atît în format „tet-a-tet”, cît şi în format lărgit.

Am făcut schimb de opinii referitor la realizarea inițiativei din 4 ianuarie 2017, cunoscută sub titlul „pachetul celor 8 puncte”. Am convenit să contribuim la identificarea soluțiilor de compromis pentru punctele din pachetul propus care nu au fost realizate.

Am atras atenție deosebită la necesitatea aplicării mai multor eforturi pentru asigurarea reală a circulației libere a oamenilor între ambele maluri ale Nistrului.

Am discutat situația privind operațiunea de pacificare mixtă de la Nistru în calitate de garanție a păcii şi a securității cetățenilor, fiind un element constitutiv important al dialogului politic. Am fost unanimi vizavi de necesitatea depunerii unor eforturi conjugate susținute pentru o funcționare stabilă a misiunii de pacificare şi a organului său de conducere, reprezentat prin Comisia Unificată de Control (CUC), în conformitate cu Acordul din 21 iulie 1992.

Am exprimat sprijinul comun pentru toți participanții la Operațiunea de pacificare mixtă din Zona de Securitate, dar şi recunoștință Federației Ruse pentru activitatea contingentului pacificator rus, pentru funcționarea eficientă şi continuă a misiunii de pacificare, pentru eforturile depuse în scopul păstrării păcii la Nistru. În acest context, a fost subliniată stringența implementării unor măsuri orientate spre normalizarea funcționării delegației integrale a Federației Ruse în cadrul CUC.

Totodată, ne-am expus împotriva apelurilor venite din partea unor actori internaționali cu referire la o eventuală reformatare la etapa actuală a operațiunii de pacificare la Nistru, fără a ține cont de necesitatea realizării unei reglementări politice ample a diferendului transnistrean, doar prin modalități pașnice.

Am reiterat poziția comună potrivit căreia punctele de control vamal moldo-ucrainene, constituite pe porțiunea transnistreană a frontierei, nu trebuie să afecteze negativ locuitorii și agenții economici din regiunea transnistreană.

Am exprimat convingerea unanimă privind necesitatea unui dialog bilateral la nivel înalt în scopul organizării unei funcționări complexe pentru reglementarea problemelor actuale în sfera de pacificare, în cea social-economică, umanitară și altele.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.