Astăzi, în cadrul vizitei de lucru în orașul Taraclia, am vizitat Universitatea de Stat din Taraclia ,,Grigore Țamblac”

Astăzi, în cadrul vizitei de lucru pe care am efectuat-o împreună cu vicepreședintele Republicii Bulgaria, Iliana Iotova, în orașul Taraclia, am vizitat Universitatea de Stat din Taraclia ,,Grigore Țamblac” unde a avut loc ceremonia de semnare a acordului de creare a unui consorțiu internațional între Universitatea „Anghel Kâncev”, din orașul Ruse, Republica Bulgaria, Universitatea ,,Sfinții Chiril și Metodiu”, din orașul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria și Universitatea de Stat din Taraclia ,,Grigore Țamblac”, Republica Moldova.

Obiectivul acestui acord constă în efectuarea schimbului academic de specialiști; schimbul reciproc de studenți; crearea condițiilor necesare aprofundării cunoștințelor teoretice și practice; realizarea de proiecte comune, cursuri și seminare pentru pregătirea, recalificarea și perfecționarea calificării specialiștilor, ș.a.

De asemenea consorțiul respectiv va permite Universității de Stat din Taraclia să sporească calitatea învățămîntului și să corespundă în mod adecvat noilor politici în domeniul educațional. Astfel tinerii vor fi stimulați să studieze în această instituție de învățămînt care va juca un rol important în atragerea și pregătirea studenților și din alte state.

Consider că o dimensiune importantă în activitatea oricărei universităţi este dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile internaţionale şi universităţile din întreaga lume. Sunt sigur că Universitatea de Stat din Taraclia ,,Grigore Țamblac” va deveni competitivă la nivel regional, național dar și peste hotarele Republicii Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.