Astăzi, împreună cu întreaga comunitate mondială, consemnăm Ziua Internațională a Drepturilor Omului

La această dată, în 1948, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului – actul istoric ce întruchipează triumful dreptății, libertății și egalității umane.

Prin respectarea convențiilor internaționale din domeniu, Republica Moldova a pășit pe calea reformelor cuprinzătoare, răspunzând cerințelor și așteptărilor democratice ale cetățenilor și asigurându-le respectarea drepturilor și libertăților lor fundamentale. În acest sens, printre prioritățile politicii naționale privind drepturile omului se numără tendința de a înlătura inegalitatea, excluderea și discriminarea socială, de a garanta drepturile economice, sociale, politice și culturale, de a eradica tortura și tratamentul inuman, precum și de a asigura protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Sunt ferm convins că Republica Moldova își va menține poziția împotriva încălcării drepturilor cetățenilor, care constituie o amenințare vădită la securitatea și bunăstarea lor. Or, implementarea și respectarea necondiționată a prevederilor Declarației sunt, cu adevărat, factorii-cheie în afirmarea țării noastre ca stat de drept.

În această zi de însemnătate deosebită, Vă îndemn la solidaritate și respect reciproc. Vă doresc tuturor o viață pașnică, plină de speranță, lumină și căldură, în care să prevaleze atașamentul profund față de libertate, echitate și onestitate.

http://presedinte.md/rom/discursuri/m-e-s-a-j-cu-prilejul-zilei-internationale-a-drepturilor-omului

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.