Astăzi Iliana Iotova, vicepreședintele Republicii Bulgaria a sosit într-o vizită de lucru în Republica Moldova

Astăzi, la invitaţia mea personală, Iliana Iotova, vicepreședintele Republicii Bulgaria a sosit într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Această vizită este una istorică, deoarece este prima vizită a unui vicepreşedinte al Republicii Bulgaria în țara noastră, în cei 25 de ani de relaţii diplomatice stabilite dintre Republica Moldova şi Bulgaria. În această perioadă ţările noastre au edificat o prietenie profundă bazată pe respectul reciproc dintre popoarele noastre, care continuă să fie consolidată prin cooperare pe multiple planuri.

În cadrul întrevederii cu vicepreședintele Republicii Bulgaria, am apreciat dialogul politic stabilit între statele noastre şi am pledat pentru dinamizarea contactelor la nivel înalt între ambele state. Am subliniat că prezenta vizită a dnei Iliana Iotova reprezintă o bună oportunitate de a efectua un schimb complex de opinii pe marginea chestiunilor de interes comun de pe agenda relaţiilor bilaterale, precum şi pentru a stabili noi obiective strategice de extindere şi aprofundare a cooperării în cele mai diverse domenii de interes comun.

Am exprimat mulţumiri autorităţilor bulgare, care prin intermediul proiectului de asistenţă tehnică “Dezvoltarea Locală în raionul Taraclia”, a acordat suport financiar pentru construcţia, amenajarea şi dotarea cu echipament modern de tratare a apei a 7 staţii publice de distribuire a apei potabile, precum şi pentru reconstrucţia acoperișului căminului Universității de Stat “Grigore Țamblac” din orașul Taraclia.

Am reiterat interesul sporit pentru cooperarea în domeniul agriculturii, prin stabilirea unor contacte între instituţiile din domeniul agrar ale ambelor state, crearea unor întreprinderi mixte de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor, în special a strugurilor de masă.

Dorim să devenim o piaţă de interes pentru businessul din Bulgaria şi cu această ocazie reiterez deschiderea Republicii Moldova pentru investiţiile bulgare și încurajez participarea reprezentanţilor businessului bulgar la o prezenţă mai activă în cadrul Zonelor Economice Libere, Parcurilor Industriale şi IT din țara noastră.

Reieşind din pregătirile Bulgariei pentru preluarea Preşedinţiei la Consiliul UE în prima jumătate a anului 2018, am pledat pentru intensificarea colaborării pe această dimensiune.

Republica Moldova are drept prioritate valorificarea deplină a oportunităţilor oferite de cooperarea regională, şi apreciază înalt dialogul şi colaborarea cu Republica Bulgaria pe filiera cooperării regionale în Europa de Sud-Est.

Am subliniat aportul oferit de către comunitatea etnicilor bulgari din Republica Moldova în procesul de consolidare şi modernizare a ţării noastre, și am salutat decizia Consiliului oraşului Taraclia cu privire la crearea Centrului Etnocultural al Bulgarilor „Gaydabula” în sudul țării.

Totodată, reieşind din rolului primordial al Universităţii de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia pentru comunitatea etnică a bulgarilor, am stabilit semnarea unui acord care prevede continuarea activității Universităţii „Grigore Ţamblac” în cadrul unui Consorțiu cu 2 universități din Bulgaria: Universitatea din Ruse și Universitatea din Veliko-Târnovo.

De asemenea, am lansat invitaţia oficială pentru dl Rumen Radev, Preşedintele Bulgariei, de a efectua în cel mai apropiat timp o vizită în Republica Moldova.

Mîine, împreună cu înaltul oaspete, voi întreprinde o vizită de lucru în raionul Taraclia.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.