Astăzi este ziua de naștere a marelui nostru scriitor Ion Druță

Dumnealui împlinește o vârstă remarcabilă – 88 de ani.

Stimate Ion Druță!

Vă aduc cele mai sincere felicitări cu prilejul zilei de naștere! Sînteți un clasic al literaturii moldovenești, simbolul nemuritor al spiritului neamului nostru.

Operele Dumneavoastră “Frunze de dor”, “Ultima lună de toamnă”, “Mirosul gutuii coapte”, “Povara bunătății noastre”, “Clopotele”, “Biserica Albă”, “Toiagul păstoriei” fac parte din mîndria culturii contemporane din Moldova. Ați inspirat o întreagă generație de moldoveni, ați altoit poporului nostru un sentiment de mindrie națională și semnificație istorică a identității naționale.

Operele Dumneavoastră sînt actuale în special în această perioadă, cînd societatea începe să-si piardă cu precădere valorile și orientarea, cînd satul moldovenesc devine pustiu, cînd se distrug familiile, cînd se pierde legătura dintre generații.

Întorcîndu-ne la operele Dumneavoastra, poporul moldovenesc iși poate recăpăta respectul de sine, dragostea de Patrie, față de vatra strămoșească și de credință.
Sănătate, Maestre, și la mulți ani alături de noi.

Ne mîndrim că suntem contemporani cu dumitale.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.