Astăzi, creștinii ortodocși de rit vechi îi prăznuiesc pe Sfinții Trei Ierarhi

Astăzi, creștinii ortodocși de rit vechi îi prăznuiesc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur ‒ considerați unii din cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii.

Sfinţii Trei Ierarhi au trăit în veacul al patrulea și toți trei au dus o luptă grea şi neîncetată pentru adevărata înţelegere a dreptei credinţe ortodoxe, împărtășind tuturor profunzimea învăţăturii lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi.

Cu prilejul acestei sărbători, le doresc tuturor creștinilor, în special celor care astăzi își serbează onomastica, sănătate, fericire și pace sufletească.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.