Astăzi Consiliului Superior al Procurorilor urma să propună Președintelui Republicii Moldova candidatura procurorului general interimar

Acest exercițiu a eșuat pe motivul lipsei cvorumului Consiliului.

În aceste condiții, legea nr.87/2019 prin care a fost resetat mecanismul desemnării procurorului general interimar prevede expres dreptul Parlamentului Republicii Moldova de a identifica și propune șefului statului candidatul la funcția de procuror general interimar.

Pe această cale, vin cu un apel către legislativ de a lansa neîntîrziat procedurile ce se impun pentru identificarea unei candidaturi ireproșabile, integre, în spiritul meritocrației și al profesionalismului.

În perioada actuală, Republica Moldova nu-și poate permite luxul menținerii unei instituții cheie în regim semi-funcțional. Or, procedura selectării și numirii procurorului general este una de lungă durată (de la 60 la 90 de zile lucrătoare), și poate afecta nu doar buna funcționare a eșichierului procuraturii, dar și drepturile cetățenilor în procesele și procedurile în curs de examinare.

Solicit legislativului stabilirea datei limită – 31 iulie curent, pentru propunerea și desemnarea candidaturii, astfel încît să pot semna în regim de urgență decretul privind numirea procurorului general interimar nu mai tîrziu de 1 august.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.