Astăzi am rostit un discurs în cadrul Forumului Internațional „VI GLOBAL BAKU FORUM”

Principalele teze:

“Cu toții, în special țările mici, din rîndul cărora face parte și Republica Moldova, avem nevoie de un tablou clar al lumii contemporane, de reguli înțelese de comportament și de garanții de securitate, de perspective clare ale dezvoltării și prosperării țărilor noastre.
….
În condițiile unei incertitudini în creștere în spațiul OSCE am reiterat interesul Republicii Moldova pentru formarea unei politici externe armonioase și echilibrate și pentru neimplicarea în confruntarea Est-Vest.
…..
Intenționăm să ne consolidăm statutul de neutralitate permanentă, proclamat prin Constituția Republicii Moldova, și să obținem recunoașterea lui la nivel internațional, după exemplul unor țări ca Elveția, Finlanda, Austria, Irlanda, Malta, Turkmenistan și altele.
….
Vom fi prieteni și vom coopera cu toții: și cu Occidentul, și cu Răsăritul. Însă nu împreună cu cineva împotriva cuiva.
Politica „ori-ori” promovată de un șir de mari puteri în ultimii ani și-a demonstrat clar caracterul eronat și păgubos. Îmi repet gîndul pe care l-am exprimat în cadrul Forumului Economic de la Sankt Petersburg în 2017: noi nu dorim să jucăm rolul de pion în bătăliile geopolitice de pe eșichierul mondial.
…..
Intenționez să trimit în timpul apropiat un mesaj oficial Secretarului general al OSCE cu inițiativa de a examina posibilitatea desfășurării Summitului șefilor țărilor mici din OSCE în anul 2019.
Necesitatea unui asemenea eveniment este evidentă. Încă în anul 2003, academicianul Evghenii Primacov, omul de stat rus, respectat și cunoscut de toți cei prezenți, afirma următoarele:„Orînduirea multipolară nu înseamnă deloc că „centrele de forță” sînt sortite să lupte la infinit unele cu altele. Dimpotrivă, o lume unipolară nu garantează încetarea acestei lupte, deoarece urmare a faptului că unul dintre „centrele de forță” domină, celelalte nicidecum nu dispar. Desigur, formarea multipolarității are loc anevoios și necesită mai mult timp, însă vectorul principal al dezvoltării este anume astfel”.
…..
Obiectivul nostru este crearea unui stat unic, de drept, democratic, neutru, multinațional, în care fiecărui locuitor îi va fi garantat un trai decent și încrederea în ziua de mîine.”

http://www.presedintie.md/rom/discursuri/alocutiunea-domnului-igor-dodon-presedintele-republicii-moldova-la-forumul-international-vi-global-baku-forum

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.