Astăzi am promulgat două legi cu impact social sporit, ambele fiind inițiative ale Președintelui Republicii Moldova

Este vorba despre legea care reglementează indexarea pensiilor de două ori pe an, prima fiind efectuată la 1 aprilie pentru toți beneficiarii de pensii, în conformitate cu formula deja existentă. A doua indexare va fi efectuată la 1 octombrie pentru beneficiarii pensiile cărora nu depășesc minimul de existență. Am promovat acest proiect de lege încă din anul 2015, cînd dețineam funcția de deputat.

Cea dea doua lege instituie indemnizația unica în volum de 700 lei, acordată tuturor pensionarilor care au pensia mai mică de 2000 lei. De acest suport vor beneficia mai mult de 590 000 de persoane, inclusiv beneficiari de pensii de dezabilitate, pensii de urmași.

Legile vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2020.

Adresez sincere mulțumiri deputaților care au susținut aceste proiecte de lege, atît de așteptate de către cetățeni.

Continuăm să muncim pentru oameni prin acțiuni concrete și rezultate pozitive pentru ei. Vom veni și în perioada următoare cu noi soluții pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.