Astăzi, am primit scrisorile de acreditare ale ambasadorului agreat al Republicii India în Republica Moldova

Astăzi, am primit scrisorile de acreditare ale ambasadorului agreat al Republicii India în Republica Moldova, cu sediul la București, E.S. Thanglura Darlong.

I-am urat diplomatului succes în exercitarea mandatului în țara noastră. Am exprimat interes pentru extinderea şi aprofundarea relaţiilor de cooperare cu Republica India în diverse domenii de interes reciproc.

Am subliniat că între țările noastre există un potențial enorm de colaborare nevalorificat. Am pledat pentru impulsionarea schimburilor comerciale între ambele state, în special, pentru sporirea exportului de produse moldoveneşti pe piaţa indiană.

Am reiterat necesitatea organizării schimbului de vizite de nivel înalt pentru avansarea calitativă a relației bilaterale.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.