Astăzi am participat la ședința Consiliului rectorilor din Republica Moldova

Astăzi am participat la ședința Consiliului rectorilor din Republica Moldova, în cadrul căreia au fost abordate un șir de subiecte și probleme atestate în domeniile educației și cercetării din țara noastră.

Am discutat asupra Codului educației, rectorii accentuând faptul că procesul de implementare a Codului a scos la iveală un șir de abateri de la principiile coerenței, preciziei și consecvenței normelor de drept. În urma dialogului productiv asupra Codului educației am constatat necesitatea elaborării unei noi redacții a acestui important act legislativ.

Un alt subiect luat în dezbatere a fost Statutul Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA). În context, am menționat că pledez pentru consolidarea CNAA în calitatea lui de principala structură de stat abilitată cu evaluarea și acreditarea entităților din domeniul științei și inovării, precum și a atestării cadrelor științifice și științifico-didactice de înaltă calificare. În opinia mea, activitatea CNAA nu trebuie să fie afectată de amendarea Codului cu privire la Știință și Inovare, aflat în proces de modificare și completare.

Totodată, rectorii au enumerat mai multe probleme cu care se confruntă, principala fiind diminuarea, pe an ce trece, a numărului de studenți. Dacă în 2012-13 în instituțiile din țară erau 102 458 de studenți, în 2016-17 numărul acestora este cu 28% mai mic, adică 74 726 de studenți. Printre motivele invocate au fost cele de ordin demografic și migrațional, bursele oferite studenților moldoveni de către alte state dar si procedura de sustinere a BAC-lui.

În cadrul ședinței am expus inițiativa privind modificarea sistemului examenelor de absolvire a treptei liceale prin introducerea unei noi forme de încheiere a acestei etape de studiu, pornind de la experiența avansată atestată în mai multe țări, idee care a fost acceptată și salutată

Am confirmat deschiderea instituției prezidențiale pentru conlucrare cu Consiliul rectorilor în vederea dezvoltării și îmbunătățirii domeniului educaţiei și al cercetării.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.