Astăzi am participat la o activitate care s-a desfășurat la Liceul Teoretic ”N.V. Gogol”

Astăzi am participat la o activitate care s-a desfășurat la Liceul Teoretic ”N.V. Gogol” din Chișinău și care face parte din acțiunile consacrate anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei. Evenimentul respectiv cu genericul ”Mi-i scump pămîntul din străbuni lăsat” a avut drept obiectiv cultivarea spiritului patriotic, a identității moldovenești și tradiției creștine, în rîndul elevilor.

Am salutat organizarea unor astfel de evenimente dedicate anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei.

Menționez că pe parcursul anului 2018 va fi implementat un plan de acțiuni dedicat Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei, care conține circa 50 de măsuri de amploare în domenii precum cultura, istoria, educația, sport. Astfel, vor fi organizate expoziții dedicate marelui domnitor, conferințe științifice, competiții sportive, editate lucrări (științifice și de popularizare), organizate concerte, produse filme, desfășurate diferite concursuri tematice, ș.a.

Totodată, am anunțat că instituția școlară respectivă este inclusă în programul național de reabilitare a infrastructurii sportive și va beneficia pe parcursul anului curent de un complex sportiv, astfel ca elevii să-și dezvolte cu succes abilitățile fizice.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.