Astăzi, am participat la inaugurarea expoziției-iarmaroc cu genericul „Cele mai frumoase sărbători – acasă, în Moldova!"

Astăzi, am participat la inaugurarea expoziției-iarmaroc cu genericul „Cele mai frumoase sărbători – acasă, în Moldova!”, organizată sub patronajul Președintelui Republicii Moldova.

La eveniment participă meșteri populari din diverse domenii: ceramică, broderie, lemnărie, costume populare, precum și sunt organizate master-class-uri pentru copii, demonstrații meșteșugărești și de gastronomie tradițională. De asemenea, sunt prezenți cei mai mari creatori de branduri autohtone „DIN INIMĂ”.

Am lansat această inițiativă pentru a oferi ocazia persoanelor care revin acasă de sărbători să se bucure de atmosfera iarmaroacelor moldovenești de odinioară, să aibă posibilitatea de a cumpăra și admira creațiile meșterilor populari și a creatorilor de branduri autohtone. De asemenea, evenimentul respectiv susține producătorii autohtoni și promovează tradițiile neamului nostru.

Poporul nostru este bogat în tradiții și obiceiuri, în oameni talentați care promovează tradițiile, meșteșugurile, folclorul, portul moldovenesc ce constituie adevărate comori ale neamului nostru.

Meșterii populari din Republica Moldova sunt purtătorii tezaurului național iar creațiile lor respectă procedee tehnice și artistice de confecționare moștenite de la străbuni și transmise din generație în generație.

Pentru merite în confecționarea și promovarea unor creații decorativ-aplicate de înaltă ținută artistică, activitate expozițională intensă și contribuție personală la educarea tinerei generații în spiritul tradițiilor naționale, am conferit Medalia „Meritul Civic” și Titlul onorific „Meșter-Faur” unui grup de meșteri populari.

Voi susține și în continuare organizarea unor asemenea evenimente care contribuie la susținerea și promovarea culturii, tradițiilor și a artei moldovenești, precum și a producătorilor noștri autohtoni.

Sper ca acest eveniment care se desfășoară în premieră să devină o tradiție frumoasă!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.