Astăzi am participat la Adunarea Festivă dedicată lansării Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei

Știm cu toții că marele nostru Domnitor, Ștefan cel Mare reprezintă simbolul suprem al statalității moldovenești și al mîndriei noastre ca țară și popor. Prin urmare, am considerat că sîntem datori să-l omagiem nu doar cu ocazia diferitelor aniversări, ci să instituim un An dedicat faptelor mărețe săvîrșite de Domnitor și bogatei moșteniri lăsate de Ștefan.

Totodată, am considerat că un asemenea An trebuie să fie declarat atunci cînd Republica Moldova are cea mai mare nevoie de modelul istoric pe care ni l-a oferit Ștefan cel Mare. Or, noi tocmai acum ne aflăm într-un asemenea segment de timp, într-un atare context politico-istoric. Sîntem într-o perioadă dificilă și cu multe provocări pentru țară, pentru identitate, pentru dăinuirea noastră ca popor.

http://www.presedinte.md/rom/discursuri/alocutiunea-domnului-igor-dodon-presedintele-republicii-moldova-rostita-cu-prilejul-lansarii-anului-stefan-cel-mare-si-sfint-domnitor-al-moldovei

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.