Astăzi am organizat o ședință de lucru cu reprezentanții producătorilor agricoli și experți din domeniu

Au fost discutate mai multe subiecte și probleme cu care se confruntă în prezent producătorii agricoli, în special cele cu privire la relațiile funciare și reglementările legislative în vigoare.

Toți au căzut de acord că actualul Cod funciar aprobat încă în anul 1991, cu toate modificările operate pe parcursul a mai bine de 25 de ani, nu mai face față realităților, fapt care tergiversează dezvoltarea relațiilor funciare și valorificarea eficientă a terenurilor agricole, care reprezintă principala bogăție a țării.

În urma discuțiilor s-a decis crearea unui grup de lucru în cadrul Consiliului Economic pe lîngă președintele Republicii Moldova, care va elabora un nou Cod Funciar ce ar face față provocărilor social-economice din Republica Moldova. După definitivarea proiectului noului Cod Funciar acesta va fi supus dezbaterilor publice cu participarea societății civile, a reprezentanților tuturor asociațiilor de producători agricoli din țară.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.