Astăzi, am inițiat crearea de facto a Consiliului societății civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova

Astăzi, am inițiat, în premieră pentru instituția Prezidențială, crearea de facto a Consiliului societății civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova – organ consultativ, care va asigura interacțiunea dintre șeful statului și societatea civilă, facilitarea dialogului pe cele mai importante subiecte din diverse domenii – politic, economic și social. Consiliul va propune diferite inițiative și le va dezbate pe cele propuse de Președintele Republicii Moldova.

Totodată, acest organ va constitui o platformă reală de participare civică, va avea drept scop implicarea directă a cetățenilor țării, asociațiilor obștești, a organizațiilor formale și non-formale în determinarea priorităților de dezvoltare a țării, expertiza cadrului normativ-legal, dezbaterea și propunerea proiectelor și programelor naționale.

Consiliul va activa în baza Regulamentului, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova fiind compus inițial din 13 comisii de profil:

– Comisia pentru integritate și expertiză juridică. Președinte – Pavel MIDRIGAN;

– Comisia pentru reformă constituțională și drepturile omului – Dumitru PULBERE;

– Comisia pentru mass-media și comunicare – Elena PAHOMOVA;

– Comisia pentru susținerea diasporei – Cătălina BORA;

– Comisia pentru ocrotirea sănătății – Eva GUDUMAC;

– Comisia pentru susținerea inițiativelor tineretului – Dumitru ROIBU

– Comisia pentru sport și promovarea modului sănătos de viață – Tudor CASAPU;

– Comisia pentru cultură, educație și știință – Valentin BENIUC;

– Comisia pentru consolidarea statalității și reintegrarea țării – Victor STEPANIUC;

– Comisia pentru relații interetnice – Elena BELEACOVA;

– Comisia pentru cultură și culte religioase – Victor BORȘEVICI;

– Comisia pentru ecologie și dezvoltarea mediului;

– Comisia pentru protecția socială, ocrotirea familiei și copiilor.

Am solicitat de la președinții de comisii ca în termen de 10 zile să vină cu propuneri asupra Regulamentului și, totodată, să selecteze din CV-urile care au fost transmise instituției prezidențiale, cîte 10 membri pentru fiecare comisie, în total aproximativ 130 de persoane.

Consiliul se va întruni în ședințe publice, după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru. Ședințele vor fi prezidate de Președintele Republicii Moldova. Astfel, la sfîrșitul lunii iunie preconizăm desfășurarea ședinței de constituire a Consiliului societății civile în componență deplină.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.