Astăzi am deschis lucrările Bursei de Valori din Istanbul

Este una dintre cele mai importante instituții financiare de acest gen din lume. Volumul tranzacțiilor constituie peste 60 mld. de lire turcești pe zi, în special, tranzacții cu aur și instrumente derivate.

Acest moment a fost foarte plăcut, dat fiind faptul că îndată după studiile din universitate am activat în cadrul Bursei de Valori din Republica Moldova, am condus ulterior Depozitarul National dl Valorilor Mobiliare, am predat multi ani disciplina “Piete de capital si burse valori” in institutiile de invatamint superior, mi-am sustinut doctoratul la tematica instrumentelor financiare, in special futures si options.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.