Astăzi am depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfînt cu prilejul celor 513 ani de la trecerea în eternitate a marelui Domnitor

Și tot astăzi am decis să vin cu o inițiativă importantă în memoria Domnitorului.

Ștefan cel Mare, Domnitor al Moldovei între 1457 şi 1504, a fost una dintre cele mai remarcabile personalități din istoria statului moldovenesc. El a fost cel care a luptat aprig pentru statalitatea Moldovei, s-a opus vehement tutror provocărilor cu caracter intern și extern, care erau îndreptate împotriva poporului și a statului moldovenesc. A fost un mare apărător al creştinătăţii. Prin chipul lui Ştefan cel Mare, poporul nostru a obținut recunoaştere şi respect.

Calităţile umane, cele de om politic, de strateg şi de diplomat, acţiunile sale fără precedent pentru apărarea integrităţii Moldovei, iniţiativele pentru protejarea valorilor creștine au determinat admiraţia atît a contemporanilor săi, cît și a generațiilor următoare.

În semn de înaltă recunoștință a rolului remarcabil a lui Ștefan cel Mare și Sfînt în istoria Moldovei, în semn de înaltă apreciere a activității sale de statalist și apărător al neamului moldovenesc, am semnat Decretul privind declararea anului 2018 drept Anul Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei.

Am constituit și o Comisie de Stat care va elabora și aproba, în termen de 3 luni, Programul de acțiuni consacrate Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei.
Moldova are trecut glorios, are și viitor demn.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.