Astăzi am convocat ședința Consiliului Societății Civile pe lîngă președintele Republicii Moldova în format lărgit

Am făcut un schimb de opinii privind activitatea Consiliului pe parcursul anului 2017 și am stabilit unele sarcini pe viitor.

Am salutat crearea în premieră pe lîngă președintele Republicii Moldova a Consiliului Societății Civile – instrument extrem de eficient de conlucrare cu societatea civilă.

Am apreciat dialogul și cooperarea care au fost stabilite dintre șeful statului și majoritatea comisiilor. Am salutat inițiativele care au fost lansate în comun, inclusiv marcarea a 100 de ani de la crearea Republicii Democratice Moldovenești. Am anunțat că astăzi a fost aprobat planul de acțiuni consacrate Anului Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei și am îndemnat membrii Consiliului să se implice activ în realizarea acestuia. De asemenea i-am invitat la ședința solemnă de lansare a acestor evenimente care va avea loc pe data de 2 februarie, 2018.

Totodată, am subliniat că instituția prezidențială elaborează o Concepție privind dezvoltarea Republicii Moldova, care va fi transmisă Consiliului Societății Civile spre examinare, ulterior – prezentată cetățenilor.

Am încurajat membrii acestui for să vină și cu alte propuneri și inițiative care ar contribui la dezvoltarea Republicii Moldova și consolidarea statalității noastre, asigurîndu-i de susținere plenară din partea mea în vederea realizării acestora.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.