Astăzi am convocat o ședință cu factori de decizie din cadrul Președinției în privința la două subiecte

Astăzi am convocat o ședință cu factori de decizie din cadrul Președinției în privința la două subiecte care de nenumărate ori au fost abordate de cetățeni în cadrul vizitelor mele în teritoriu, precum și într-un număr mare de petiții care au parvenit la Președinție. Este vorba despre taxele pentru moștenire pentru unele categorii de cetățeni și despre salariile conducătorilor unor întreprinderi de stat și ai instituțiilor regulatorii.

În legătură cu aceasta, am semnat 2 inițiative legislative.

Prima ține de achitarea unor taxe de moștenire, care în opinia cetățenilor sunt exagerate, nejustificate și în contradicție cu interesele, dar și posibilitățile reale ale pensionarilor, invalizilor și succesorilor de clasa I.

Potrivit proiectului de lege se propune ca taxarea succesorilor de gradul I, care au o prioritate naturală în raport cu toate celelalte persoane cu vocație succesorală, să fie la un preț simbolic. Astfel, taxele pentru autentificarea testamentelor și eliberarea certificatelor de moștenitor, precum și pentru serviciile notariale să fie nu mai mari de 1000 de lei.
Cea de-a doua inițiativă legislativă ține de plafonarea salariilor conducătorilor întreprinderilor de stat și a instituțiilor regulatorii.

În prezent există discrepanțe uriașe dintre salariile conducătorilor unităților de reglementare cu autonomie financiară, precum și a conducătorilor și ale altor demnitari de stat. Consider inadmisibil ca în Republica Moldova, o țară în care, potrivit statisticilor, circa 1 mln. de cetățeni trăiesc la limita sărăciei, să existe nejustificat salarii care pot ajunge la cîteva zeci de mii de lei pe lună. Afirm cu toată certitudinea că nu putem tolera astfel de venituri uriașe, care depășesc chiar și cele mai înalte standarde de salarizare din mediul privat, inclusiv în condițiile în care salariul mediu pe economie este de aproape cincisprezece ori mai mic.

În același timp, propun să fie revăzute și principiile de salarizare a administratorilor întreprinderilor de stat și conducătorilor întreprinderilor cu capital majoritar de stat, care la fel ridică salarii fabuloase, deși aceste companii nu înregistrează performanțe financiare pozitive.

Iată doar cîteva exemple: conducătorul ANRE are un salariu lunar de circa 60 000 lei, cel al MoldATSA -85000 lei, Moldtelecom – 50 770 lei, etc. Mai mult ca atît, comunitățile de experți și asociațiile obștești califică drept ineficientă administrarea acestor întreprinderi din punct de vedere managerial, iar diferența în raport cu salariile altor bugetari: medici, pedagogi, cei care adaugă cea mai mare valoare pentru dezvoltarea Republicii Moldova, este o discriminare inadmisibilă și fără precedent.
Acest lucru trebuie reparat.

Reieșind din cele spuse am propus ca salariile conducătorilor întreprinderilor de stat să nu depășească suma de două salarii medii de la intreprinderea pe care o conduce, iar a conducătorilor instituțiilor regulatorii să nu fie mai mare decît salariul conducătorului instituției care l-a numit în funcție.

Astfel, prin modificările propuse se dorește a face o corecție salarială la nivelul tuturor autorităților publice, astfel încît să existe un echilibru, creînd un sistem de salarizare corect și eficient.

Menționez, că în proces de definitivare se află și alte proiecte de lege și inițiative care urmează să fie prezentate în scurt timp.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.