Astăzi am avut tradiționala întrunire cu ambasadorii acreditați în Republica Moldova

Astăzi am avut tradiționala întrunire cu ambasadorii acreditați în Republica Moldova, șefii de misiuni și reprezentanți ai organizațiilor internaționale.

În cadrul întrevederii am menționat trei subiecte de interes major pentru cei prezenți. Am relatat despre politica internă a țării și intențiile guvernării de a întreprinde pași concreți în vederea sporirii nivelului de trai al populației prin implementarea unor proiecte majore de infrastructură.

Am subliniat faptul că, colaborarea eficientă dintre Președintele țării, Președintele Parlamentului și Prim-ministru creează o bună oportunitate pentru continuarea promovării cu succes a schimbărilor ce au loc în țară, astfel încît să fie resimțite de către cetățeni.

Un alt subiect a vizat politica externă a statului. Am reconfirmat intenția guvernării actuale de a continua promovarea politicii externe echilibrate între Est și Vest. De asemenea, am reiterat că vom respecta toate angajamentele asumate față de partenerii externi, inclusiv implementarea celor mai importante reforme.

În altă ordine de idei, am vorbit despre evoluția și perspectivele reglementării diferendului transnistrean.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.