Astăzi am avut o întrevedere de rămas bun cu E.S. Mohammad Ali al-Maliki

Astăzi am avut o întrevedere de rămas bun cu E.S. Mohammad Ali al-Maliki, Ambasador al Statului Qatar în Republica Moldova.

Am apreciat activitatea în Republica Moldova a domnului Ambasador, care prin acțiunile întreprinse pe parcursul executării mandatului a contribuit substanțial la consolidarea relațiilor între ambele ţări în diverse domenii.

Am pledat pentru intensificarea şi consolidarea raporturilor durabile şi consistente între statele noastre pe diverse dimensiuni, în special, pe cea comercial-economică. Am fost unanimi în opinia că organizarea vizitelor la nivel înalt va contribui la valorificarea potențialului de cooperare existent, în beneficiul popoarelor noastre.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.