Astăzi, am avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul non-rezident al Muntenegrului în Republica Moldova

Astăzi, am avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul non-rezident al Muntenegrului în Republica Moldova, Milan Begović.

În anul curent celebrăm a 10-a aniversare de la stabilirea relaţiilor diplomatice între RM şi Muntenegru, perioadă în care a avut loc o dinamizare pozitivă a raporturilor de cooperare.

Apreciez înalt contribuţia personală a ambasadorului, care a adus-o pe parcursul exercitării mandatului său, în special, inaugurarea Consulatului Onorific al Muntenegrului în RM, (deschis la 4 aprilie 2017), care are un rol determinant în dinamizarea şi aprofundarea relaţiilor bilaterale în diferite domenii de interes comun.

Am pledat pentru intensificarea dialogului politico-diplomatic între RM şi Muntenegru, pentru valorificarea potențialului turistic şi pentru dinamizarea contactelor la nivel înalt, care vor amplifica cooperarea existentă între statele noastre și creşterea volumului schimburilor comerciale.

Mi-am exprimat încrederea că odată cu numirea noului ambasador dinamica pozitivă a relațiilor de colaborare va continua.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.