Astăzi, am avut o întrevedere cu reprezentanţii Comitetului Național „Victorie”

Astăzi, am avut o întrevedere cu reprezentanţii Comitetului Național „Victorie”, din care fac parte mai multe organizaţii neguvernamentale și activişti civici.

În cadrul întrevederii, am discutat scopurile şi obiectivele comitetului, precum şi planul de acţiuni dedicate Zilei Victoriei.

Menţionez că una din principalele sarcini prevede păstrarea memoriei istorice, educarea generaţiei tinere în spiritul patriotismului, lupta cu falsificarea istoriei.

Am susţinut ideea de consolidare a societăţii în cadrul comitetului şi am promis că voi participa activ la acţiunile consacrate zilei de 9 Mai.

Am discutat cu privire la activităţile planificate pentru această zi: concertul din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, cu participarea interpretului Aleksandr Marşal şi formaţia „Liubă”, decorarea cu Ordinul Republicii a 9 veterani, participarea la Parada Victoriei din Piaţa Roşie – eveniment care va avea loc pentru prima dată în ultimii 10 ani.

Plus la aceasta, pentru ziua de 9 Mai este preconizat marşul ”Regimentul Nemuritor”, acțiune în cadrul căreia participanții vor mărșălui pînă la Complexul Memorial „Eternitate”.

Comitetul „Victorie” propune societăţii să formeze o singură coloană fără drapele şi simboluri de partid, care i-ar putea întruni pe toţi reprezentanţii societăţii civile. Am acceptat această iniţiativă şi am propus, în scopul evitării unor interpretări negative, ca în fruntea coloanei să meargă veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, ceea ce va consolida şi mai mult societatea noastră sub drapelul comun al Victoriei.

Făcînd un bilanţ al întrevederii, ţin să menţionez că activitatea Comitetului se va desfășura continuu cu suportul Preşedintelui ţării.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.