Astăzi, am avut o întrevedere cu preşedintele Dumei de Stat a Adunării Federale a Federaţiei Ruse, Veaceslav Volodin

Este una din multiplele noastre întrevederi cu dumnealui. I-am mulţumit domnului Volodin pentru eforturile depuse în scopul dezvoltării relaţiilor interparlamentare dintre ţările noastre.

Am menţionat că între Moldova şi Rusia, în ultimul an şi jumătate, relaţiile au evoluat pozitiv la nivelul şefilor de state și la nivel de regiuni. În prezent, este nevoie de a lucra în vederea sporirii calităţii raporturilor bilaterale la nivel interparlamentar şi interguvernamental.

Mi-am exprimat convingerea că relaţiile dintre toate ramurile puterii de stat ale ţărilor noastre se vor îmbunătăţi după alegerile parlamentare, care vor avea loc în Moldova peste cîteva luni.

Am subliniat că eu şi echipa mea ne pronunţăm pentru o politică externă echilibrată a ţării noastre, pentru relaţii de prietenie atît cu Vestul, cît şi cu Estul.

În acest context, am informat despre obţinerea de către Republica Moldova a statutului de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice. Acest statut ne oferă posibilitatea de a coopera mai activ cu UEEA şi cu toate statele-membre ale acestei formaţiuni.

Am mulţumit conducerii Federaţiei Ruse în frunte cu Preşedintele, Vladimir Putin, pentru politica înţeleaptă şi cu adevărat prietenoasă față de Moldova. Graţie înţelegerilor obţinute, am reuşit să stopăm tendința negativă de scădere a cifrei de afaceri dintre ţările noastre. Respectiv, în anul 2017 am obținut o creştere de 10 la sută a cifrei de afaceri, iar de la începutul anului 2018 a fost înregistrată o creștere de circa 25%, ceea ce, indiscutabil, este un semnal pozitiv.

Anul trecut, a avut loc şedinţa grupului interparlamentar pentru prietenie „Moldova-Rusia”. Mi-am exprimat regretul că partea moldovenească la această şedinţă a fost reprezentată doar de deputaţii unei singure fracţiuni – a Partidului Socialiştilor. S-a convenit organizarea unei întruniri similare în acest an.

L-am invitat pe reprezentantul Dumei de Stat a Federației Ruse să participe la Congresul Mondial al Familiei, care se va desfășura la Chişinău, în septembrie, 2018. Domnul Volodin a confirmat că Duma de Stat a Federației Ruse va delega la acest forum internaţional de amploare și de o imortanță majoră pe vicepreședintele Dumei de Stat.

La finalul întrevederii ne-am expus pentru consolidarea și extinderea relațiilor de colaborare bilaterală dintre Moldova și Rusia în interesul popoarelor noastre.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.