Astăzi am avut o întrevedere cu Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio

Am discutat diverse subiecte legate de eventuala modificare a Constituției, a legislației electorale, a altor legi.

Am expus poziția mea personală cu privire la necesitatea operării unor modificări ale Constituției în vederea acordării împuternicirilor suplimentare Președintelui țării în ceea ce privește dizolvarea Parlamentului. Pe de o parte este dorința majorității cetățenilor, pe de altă parte aceste modificări țin și de asigurarea echilibrului între instituția prezidențială și Parlament.
Am informat oficialul European despre faptul că a fost prezentată o inițiativă legislativă în acest sens, menționînd că dacă nu va fi susținută în Parlament, vom merge pe calea consultării poporului Republicii Moldova.

La rîndul său, Gianni Buquicchio s-a expus pentru balansarea competentelor puterilor în stat și a asigurat că instituția pe care o reprezintă va susține orice demers care este în corespundere cu standardele internaționale general acceptate. Ne-am înțeles că pînă la sfărșitul săptămînii vom transmite Comisiei de la Veneția proiectul de modificare al Constitiuției.

Referindu-mă la o eventuală schimbare a Codului Electoral, m-am expus pentru păstrarea sistemului actual electoral, in acelasi timp mentionind ca sunt necesare modificări care ar asigura un drept eficient la vot a tuturor cetatenilor Republicii Moldova indiferent unde se afla, dar și reprezentarea concetățenilor noștri din diasporă și a cetățenilor de pe malul sting al Nistrului în legislativ.

Am convenit să intensificăm colaborarea la nivel de experți.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.