Astăzi am avut o întrevedere cu Markus Strohmeier, Secretar Internațional al Uniunii Sindicale din Austria

Am discutat subiecte cu privire la politica internă şi externă a țării, cu privire la soluționarea diferendului transnistrean, experiența Austriei privind statutul de neutralitate al țării și alte chestiuni.

Am salutat intenția domnului Markus Strohmeier de a stabili relații de parteneriat cu partidele de stînga din Republica Moldova.

Am mulțumit pentru invitația de a ține o prelegere în Academia Diplomatică din Viena și am menționat că examinăm posibilitatea de a întreprinde o vizită de lucru în Austria în timpul cel mai apropiat.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.