Astăzi am avut o întrevedere cu Jüri Ratas, prim-ministrul Republicii Estonia, care se află cu o vizită în țara noastră

În cursul dialogului am abordat mai multe subiecte cu privire la situația din politica internă și externă a țării, precum și starea actuală a relațiilor moldo-estoniene.

Am mulțumit pentru asistența financiară și tehnică acordată Republicii Moldova în diverse domenii, inclusiv pentru sprijinul consistent oferit de Guvernul estonian în perioada deținerii președinției Consiliului UE.

Totodată, am pledat pentru valorificarea potențialului de cooperare şi dezvoltare a comerțului extern prin sporirea volumului schimburilor bilaterale de mărfuri şi produse. Am menționat că Republica Moldova are semnate 23 de acorduri bilaterale în diverse domenii de interes reciproc, precum și stabilite 12 parteneriate la nivel de regiuni, municipalităţi şi oraşe.

Mi-am exprimat încrederea că bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre statele noastre vor cunoaște şi în continuare o ascensiune în diferite sectoare.

În final, am menționat faptul că, ținînd cont de statutul Republicii Moldova, amplasarea geografică dar și de contextele regionale dar și internaționale, țara noastră trebuie să promoveze o politică externă echilibrată, să fim prieteni cu toții, atît cu Vestul, cît și cu Estul, dar nu împreună cu cineva împotriva cuiva. Suntem obligați să păstrăm neutralitatea în disputele geopolitice și să nu admitem să fim parte a vreunui bloc politico-militar din Occident sau din Est.

Totodată, am subliniat că este necesar să avem relații deschise, productive și reciproc avantajoase reieșind din interesul nostru național care prevede păstrarea statalității, reîntregirea țării, și sporirea calității vieții cetățenilor.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.