Astăzi am avut o întrevedere cu Johannes HAHN, Comisarul UE pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocieri de Extindere

În cursul întîlnirii am discutat aspecte privind colaborarea în domeniile de interes comun.

Moldova este interesată pentru un dialog eficient cu partenerii săi din Vest, pentru extinderea relațiilor de colaborare în toate domeniile de interes reciproc.

Am mulțumit pentru sprijinul UEacordat în realizarea unor proiecte și programe în țara noastră, în special celor de infrastructură, dar și celor culturale și de mobilitate, destinate cetățenilor RM și, în special, tinerilor. De asemenea am mulțumit pentruacordarea Republicii Moldova regimului liberalizat de vize.

Referitor la asistența financiară acordată de UE Republicii Moldova am accentuat că acest sprijin trebuie să fie monitorizat strict, astfel încît banii să fie utilizați conform destinației, să aibă un impact pozitiv asupra cetățenilor și să nu poarte un caracter geopolitic. Am subliniat că guvernarea trebuie să realizeze reforme și nu sășantajeze politic sau geopolitic. În această ordine de idei am transmis mesajul că pledez pentru transparență și că în toamna acestui an voi iniția audieri ample, inclusiv parlamentare la subiectul asistenței financiare și tehnice acordate Republicii Moldova în ultimii ani. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să cunoască unde și cum au fost cheltuiți banii.

Un subiect aparte l-a constituit modificările în sistemul electoral. Am reiterat că Preşedinţiaşifracţiunea parlamentară a socialiştilor au o poziţie fermă şi vom insista pe aprobarea proiectului votului mixt, aşa cum ne-am asumat în faţacetăţenilor. Da, se va ține cont de recomandările făcute de Comisia de la Veneția, dar nu și de cele cu caracter politic.

Relațiile cu Uniunea Europeană trebuie să fie în interesul Moldovei. Noi nu trebuie să prietenim cu cineva împotriva cuiva. Relațiile cu UE nu trebuie să fie în detrimentul relațiilor bune cu Federația Rusă. Moldova trebuie să aibă relații bune și cu Estul și cu Vestul.

M-am expus pentru aprobarea cît mai urgentă a proiectelor de legi cu referire la statutul special al Găgăuziei.

Dialogul cu partenerii noștri din UE trebuie să fie continuat și intensificat.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.