Astăzi am avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al SUA în Republica Moldova, E.S. James D. Pettit

Subiectul principal al discuțiilor l-a constituit contractul de concesiune a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare, semnat între Guvernul RM și compania americană Frontera Resources International LLC.

Mi-am exprimat îngrijorarea în legătură cu acest contract, cu procedurile de anunțare a licitației, precum și semnarea lui propriu-zisă. Am menționat că am solicitat Guvernului să prezinte în regim de urgență toate detaliile cu privire la contractul dat. Totodată colectăm informații despre compania nominalizată.

Astfel, cele mai principale îngrijorări și obiecții invocate sînt:

1. În conformitate cu legislația națională, statul poate da în concesiune doar terenurile care se află în proprietate publică. În cazul în care aria de acțiune a contractului se extinde și pe terenurile unităților administrativ-teritoriale, dar și pe suprafețe de terenuri private este nevoie să fie realizate proceduri speciale de agremenet din partea acestora. Ținînd cont de faptul că o bună parte a ariei contractului vizează teritoriul UTA Gagauzia, fără acceptul structurilor executive a autonomiei contractul nu putea fi semnat. Chiar și în cazul concesionării doar a lucrărilor, urma să fie solicitat acordul diverselor structuri și, în primul rînd, al autorităților publice locale și persoanelor fizice sau juridice pe perimetrul spațiilor cărora ar urma să fie efectuate lucrări sau investigații.

2. Există foarte multe întrebări cu privire la transparența procedurilor de anunțare a licitațiilor și semnare a contractului. În acest context se invocă multiple încălcări ale prevederilor legislației naționale.

3. Mai mulți experți în domeniu au sensibilizat opinia publică despre eventualele riscuri ecologice și impactul asupra mediului, care nu au fost specificate sau evaluate pînă în prezent.

4. Din informațiile disponibile public apar numeroase întrebări cu privire la capacitatea instituțională, dar și financiară a acestei companii americane de a desfășura lucrări în conformitate cu obligațiunile contractuale, mai ales ținînd cont de experiența negativă despre care se spune că a avut-o compania în alte state din regiune.

Subiectul este la control special în Aparatul Președintelui și vă asigur că nu voi admite prejudicierea intereselor naționale ale Republicii Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.