Astăzi am avut o întrevedere cu Ambasadorul al Statului Qatar, Mohammed Ali Bin Mohammed Al-Malki

Astăzi am avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statului Qatar în Republica Moldova, Mohammed Ali Bin Mohammed Al-Malki.

Am discutat subiecte cu privire la dinamica dezvoltării relațiilor moldo-qatariene, precum și extinderea și aprofundarea raporturilor de colaborare bilaterală în toate domeniile de interes comun.

Totodată, am îndemnat participarea companiilor qatariene în activitatea Zonelor Economice Libere şi Parcurilor Industriale din Republica Moldova, care oferă condiții atractive pentru investitorii străini. Există un interes sporit din partea potențialilor investitori din Qatar pentru dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova.

Am pledat pentru intensificarea schimburilor comerciale și valorificarea potențialului de cooperare dintre statele noastre, inclusiv prin organizarea unor vizite reciproce la nivel înalt.

Am primit invitația și am acceptat să întreprind o vizită oficială în Statul Qatar în anul curent.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.