Astăzi, 27 aprilie, în ţara noastră, Republica Moldova, este sărbătoare – Ziua Drapelului de Stat

Vă felicit cu acest prilej solemn şi de o importanță deosebită pentru noi.

Legiferat în anul 1990 de către Primul Parlament, Drapelul de Stat a consfințit victoria repurtată în lupta pentru afirmarea unui stat suveran şi independent în lume, înglobând şi reprezentând, pe lângă conţinutul lui heraldic, principiile democratice, egalitatea în drepturi și libertatea cetățenilor Republicii Moldova.

Tot astăzi celebrăm Stema de Stat, care, având origini în îndepărtatul secol al XIV-lea, exprimă continuitatea heraldică și spirituală cu vechea Țară a Moldovei.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.