Aniversăre a 26-a de la înființarea Departamentului Trupelor de Carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne

Astăzi am participat la ceremonia festivă cu prilejul aniversării a 26-a de la înființarea Departamentului Trupelor de Carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne.

Trupele de Carabinieri au fost printre primele structuri de forță care au participat plenar la afirmarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent.

Am exprimat recunoștință pentru contribuția substanțială a întregului efectiv la menținerea ordinii de drept, la asigurarea securității concetățenilor, la paza obiectivelor de importanță majoră, precum și la lichidarea consecințelor calamităților naturale.

Cu acest prilej, în semn de profundă apreciere a meritelor deosebite ale efectivului în menţinerea ordinii publice și apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor și pentru contribuție la asigurarea integrităţii proprietăţii publice şi a unui înalt nivel de pregătire a subunităţilor, am conferit „Ordinul de Onoare” Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.