100 de zile în calitate de Președinte al Republicii Moldova. Ce ne-a reușit în această perioadă

În această săptămînă se împlinesc 100 de zile de mandat. În programul electoral cu care m-am lansat în campania prezidențială sînt clar stipulate 6 angajamente pentru această perioadă. Astăzi succint voi trece în revistă fiecare dintre aceste angajamente. Consider că ne-a reușit să avansăm substanțial pe marea majoritate dintre acestea, iar unele sunt înfăptuite cu un tempou care a întrecut și cele mai pesimiste așteptări.

Totodată, vreau să precizez, că orice angajament politic nu are limite de implementare, el rămîne valabil pe toată durata mandatului unui politician. Iată de ce toate promisiunile și obiectivele mele, chiar și cele care au fost realizate total sau parțial în primele 100 de zile, vor fi în atenția mea pe patru ani înainte..

1. VOI RESTABILI PARTENERIATUL STRATEGIC CU RUSIA.
Prima mea vizită în calitate de Preşedinte al ţării va avea drept punct de destinaţie Moscova. Voi iniţia negocieri în scopul elaborării Acordului privind parteneriatul strategic de prietenie cu Federaţia Rusă, colaborare economică şi reglementare a conflictului transnistrean. Scopul propus – deschiderea totală a pieţei ruse pentru producţia moldovenească şi ridicarea tuturor interdicţiilor aplicate cetăţenilor Moldovei privind șederea pe teritoriul Rusiei.

În perioada menționată au fost efectuate două vizite și întrevederi oficiale cu Vladimir Putin, președintele Federației Ruse. În cadrul acestor întrevederi au fost abordate și soluționate mai multe subiecte, inclusiv amnistia în domeniul migrației pentru anumite categorii de cetățeni, reluarea exporturilor pentru o gamă largă de produse, au fost dezbătute subiecte privind soluționarea diferendului transnistrean și elaborarea unui acord cadru de parteneriat strategic cu Federația Rusă.

Vorbind despre amnistia migrațională, în cadrul primei vizite s-a convenit ca cei 250.000 de cetățeni moldoveni aflați pe teritoriul Federației Ruse să inițieze procedura de legalizare, pînă la 20 martie, curent. În această perioadă au reuşit să beneficieze de acest drept circa 10 mii de concetățeni de-ai noștri. Ținînd cont de faptul că numărul celor care solicită legalizarea este în continuă creștere, pe 17 martie, la Moscova, a fost luată decizia de a prelungi pînă la 12 mai, 2017 perioada de legalizare pentru cetăţenii moldoveni, aflaţi cu încălcări ale legislației pe teritoriul Rusiei.

De pe 24 martie, curent, peste 17.500 de persoane care se află în Moldova şi care au „interdicţii” de intrare pe teritoriul Federației Ruse în conformitate cu p.4. și 8 al art. 26 a legii federale a FR nr.114 pot accesa și, respectiv, tipări anularea interdicției ce permite intrarea liberă pe teritoriul Federației Ruse. În cadrul ultimei vizite s-a convenit asupra identificării mecanismului de extindere a amnistiei și pentru ceilalți 33.000 de moldoveni care se află în Patrie și au interdicții de intrare.

În rezultatul înțelegerilor care au avut loc, după o analiză detaliată a instituțiilor specializate din Federația Rusă, la momentul de față peste 150 de întreprinderi au primit dreptul de a exporta legume, fructe, conserve, produse din carne, vin pe teritoriul Rusiei. Companiile strategice cum ar fi Cricova, Chateau Vartely, Castel Mimi, Lion Gri au revenit pe piața rusă. Curînd în Republica Moldova vor veni experți ai Rosselhoznadzor și Rospotrebnadzor pentru a evalua posibilitățile de extindere a categoriilor de produse, dar și a companiilor din Moldova pentru export spre Federația Rusă.

În cadrul ultimei vizite la Moscova am propus ca în timpul cel mai apropiat să fie elaborat un nou acord de parteneriat strategic între țări.

Un for economic la care au participat peste100 de agenți economici din Moldova și Rusia, din diferite sectoare, a avut loc pe data de 17 martie, curent în capitala rusă. În cadrul evenimentului au fost stabilite parteneriate în mai multe domenii. În luna mai-iunie este planificată o vizită a celor mai mari și importante asociații de business, dar și a potențialilor investitori din Federația Rusă în Republica Moldova.

Pe data de 3-4 aprilie la Chișinău va fi semnat Memorandumul de cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Economică Euroasiatică.

2. VOI INSISTA PE ORGANIZAREA ALEGERILOR PARLAMENTARE ANTICIPATE.
Voi lansa consultări cu toate partidele şi societatea civilă referitor la declanşarea alegerilor parlamentare anticipate.

În calitate de președinte, în repetate rînduri am făcut apel către diferite formațiuni politice, inclusiv către cele care au decis să mă viziteze recent, de a consolida eforturile, în special pentru obținerea alegerilor anticipate în cel mai scurt timp. Apel care a fost ignorat.

Mai mult, am lansat inițiativa de modificare a Constituției pentru a spori competențele președintelui țării anume în această privință. Inițiativa a fost semnată doar de 24 de deputați socialiști. Vladimir Voronin și PCRM au refuzat să contrasemneze inițiativa respectivă. La fel au procedat și alte fracțiuni în Parlament, cum ar fi PLDM – partenerul de bază al Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr și al Maiei Sandu, Partidul Liberal, Partidul Popular European și, evident, cei din Partidul Democrat.

Acest comportament denotă o dată în plus faptul că formațiunile respective și cele din anturajul lor nu doresc să fie desfășurate alegeri parlamentare anticipate, așa cum optează peste două treimi din cetățenii Republicii Moldova.

Voi depune toate eforturile pentru a realiza voința cetățenilor noștri în acest sens. Ce pași vom întreprinde în continuare voi anunța pe finalul raportului.

3. VOI ÎNCEPE ACŢIUNILE DE REÎNTEGRARE A ŢĂRII.
Voi avea o întrevedere cu liderul Transnistriei, la Tiraspol. Vom pune în discuție problemele acumulate în relaţiile dintre malul drept şi stîng al Nistrului şi vom identifica soluții referitor la proiectul de reglementare politică.

Pe data de 4 ianuarie, 2017, a avut loc întrevederea cu liderul regiunii transnistrene, după care imediat au urmat rezultate concrete: reluarea activității Comisiei Unificate de Control, inițierea activității de elaborare a pachetului de măsuri pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului.

Reintegrarea statului a fost unicul subiect de compromis în discuțiile cu conducerea Parlamentului și Guvernului. Mai mult decît atît, pentru a avea o poziție coordonată am convenit asupra creării unei platforme comune: Președinție –Guvern – Parlament, care să elaboreze o poziție unică în problematica respectivă. În acest format deja au avut loc 3 întrevederi.

În această privință abordarea este ”de pachet”, avînd la bază protocolul de la Berlin și vizează soluționarea a 8 subiecte pentru cei de pe malul stîng și, respectiv, malul drept al Nistrului. Acestea includ: restabilirea legăturii telefonice, recunoașterea calificărilor și instituirea unui mecanism de recunoaștere a diplomelor Universității ”T. Șevcenko” din Tiraspol, subiectul legat de numerele de înmatriculare a autoturismelor, libera circulație a locuitorilor țării pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv a persoanelor cu funcții de răspundere, accesul la terenurile agricole în stînga Nistrului a cetățenilor care locuiesc în satele raionului Dubăsari și care se află sub jurisdicția Chișinăului, subiectul cu privire la funcționarea instituțiilor de învățămînt din subordinea Ministerului Educației al Republicii Moldova, moratoriu asupra dosarelor penale în privința unor persoane cu funcții de răspundere, deschiderea podului din preajma satului Gura Bîcului.

Următoarea întrevedere cu liderul din regiunea transnistreană va avea loc pe 30 martie 2017. Vom încerca să avansăm în soluționarea acestor probleme, pînă la eventuala întrevedere în formatul ”5+2”.

4. VOI ASIGURA PACEA.
Voi întreprinde o vizită la Bruxelles. Voi insista pe constituirea unei comisii trilaterale, cu participarea SUA, UE şi Rusiei în vederea asigurării unor garanţii internaţionale pentru neutralitatea Moldovei.

Pe data de 7 februarie, 2017, am avut întrevederi cu reprezentanții conducerii Uniunii Europene, dar și NATO. Am discutat cu oficialii de la Bruxelles toate subiectele legate de politica internă și externă a Republicii Moldova și viziunea mea asupra formatului de colaborare. Am informat oficialii UE, și ai NATO despre inadmisibilitatea deschiderii unui oficiu al NATO acum, pe teritoriul Republicii Moldova, dar și despre intenția de a semna un acord de recunoaștere a neutralității țării noastre. În cadrul acelei vizite s-a convenit că se va lucra la nivel de experți. În cadrul Președinției este creat un grup de lucru în acest sens.

În viitorul apropiat vom propune aprobarea legii cu privire la neutralitatea permanentă a Republicii Moldova.

5. INTERZICEREA UNIONISMULUI.
Mă voi adresa preşedintelui României cu iniţiativa de a semna Tratatul de bază moldo-român privind regimul de frontieră. Voi da directivă SIS-ului şi Procuraturii să ia atitudine față de organizațiile unioniste, deci antistataliste din Moldova. Voi insista pe adoptarea în Parlament a unei legi privind interzicerea unionismului.

Proiectul de lege privind interzicerea unionismului este elaborat de Partidul Socialiștilor și înregistrat în Parlament. Colegii insistă cu regularitate ca acesta să fie inclus pe ordinea de zi și aprobat. Am dispus ca pe data de 2 februarie, anual, să fie sărbătorită ziua statalității Republicii Moldova, în care diferite personalități să fie decorate cu Ordinul ”Bogdan Întemeietorul”. De asemenea, am cerut Guvernului să introducă în curricula școlară disciplina ”Istoria Moldovei”. La moment se definitivează un plan de acțiuni amplu de educație patriotică și combatere a acțiunilor de lichidare și subminare a statalității Republicii Moldova. În rezultatul recentelor evenimente anticonstituționale desfășurate în cadrul instituțiilor de învățămînt de toate nivelele, am solicitat Guvernului să inițieze procedura de revocare din funcție a ministrului Educației, Corina Fusu.

6. VOI ÎNCEPE PROCESUL DE RELANSARE A ŢĂRII.
Voi forma o nouă componență a Consiliului Suprem de Securitate şi a aparatului Președintelui din rîndul patrioților şi profesioniștilor. Voi cere tragerea la răspundere a tuturor celor vinovați de „furtul secolului” şi de distrugerea ţării. Voi propune Guvernului şi Parlamentului noile strategii de Securitate Naţională şi de Apărare a Republicii Moldova. Voi da indicaţii Guvernului referitor la realizarea priorităţilor sus-menţionate în cadrul programului „Economie dezvoltată şi dreptate socială”, care va viza, în primul rînd, crearea locurilor de muncă, majorarea pensiilor şi salariilor. Toate problemele importante şi controversate vor fi decise de popor, prin referendum.

Recent a fost aprobată prin Decret prezidențial componența nominală a Consiliului Suprem de Securitate. Pentru prima dată în istoria și activitatea acestuia, persoane din conducerea partidelor politice nu au fost incluse în componența Consiliului. Prima ședință a Consiliului va avea loc pe data de 4 aprilie, 2017, cu un subiect prioritar pe ordinea de zi – cu privire la furtul miliardelor din sistemul financiar-bancar din Republica Moldova. Voi solicita personal atragerea la răspundere a tuturor celor vinovați de furtul secolului.

Anterior am propus anularea legii “miliardului” în Parlamentul Republicii Moldova, însă majoritatea parlamentară, dar și alți deputați au refuzat să voteze pentru această inițiativă. Poziția mea cu privire la acest subiect am expus-o și structurilor internaționale, partenerilor de dezvoltare. Soluții de alternativă am propus și Fondului Monetar Internațional. Am menționat că sînt gata să merg la Washington pentru a negocia o altă abordare a problemei. Voi insista în continuare ca miliardele furate să nu fie puse pe spatele cetățenilor Republicii Moldova. Detalii cu privire la acest subiect, de asemenea voi da la finele acestui raport.

În Aparatul Președintelui a fost creat un grup de lucru cu privire la definitivarea programului „Economie dezvoltată şi dreptate socială”. În scurt timp, acesta urmează să fie prezentat Consiliului Economic pe lîngă Președintele Republicii Moldova, creat recent, dar și Consiliului Societății Civile ce urmează a fi creat în curînd. Ne propunem ca pe la mijlocul lunii mai să fie prezentat și dezbătut pe larg în societate.

În privința ultimul angajament din platforma electorală de 100 de zile, îl voi repeta – toate problemele importante și controversate vor fi decise de popor, prin referendum. Conform Constituției poporul este suveran. Ceea ce am încercat să fac, fiind blocat de Parlament, a fost în numele poporului și în interesul cetățenilor țării noastre. Astfel, anunț că astăzi semnez Decretul cu privire la organizarea și desfășurarea unui referendum național care va include 4 subiecte asupra cărora vrem să se expună poporul Republicii Moldova. Ținînd cont de toate procedurile care trebuie realizate în acest sens, în special, perfectarea listelor electorale de către Comisia Electoral Centrală, care ar putea dura o lună, rectificarea bugetului public național, de asemenea o lună, campania electorală de 60 de zile, am dispus organizarea acestui referendum pe 24 septembrie 2017. Acesta va include întrebările legate de anularea legii ”miliardului”, sporirea competențelor Președintelui țării de dizolvarea a parlamentului, reducerea numărului de deputați pînă la 71, introducerea disciplinei ”Istoria Moldovei” în curricula școlară.

***

Pe lîngă cele menționate, în cadrul Aparatului Președintelui sunt în proces de definitivare peste 40 de inițiative legislative în toate domeniile de importanță majoră pentru RM, începîndu cu cele ce vizează majorarea pensiilor și salariilor, programe pentru tineri și finalizînd cu proiecte legislative de reglementare în domeniul economic.

În același timp, în această perioadă au fost efectuate șase vizite de lucru în raioanele țării, au fost inițiate elaborarea registrului, pașaportului fiecărui raion cu problemele cu care se confruntă. Tot în această perioadă am avut întrevederi cu diaspora din Moscova, Bruxelles, Padova (Italia). Astfel de întrevederi vor mai avea loc.

Așa cum am promis, voi fi un președinte al poporului, aproape de cetățeni, deschis pentru comunicare. Mă voi implica ori de cîte ori va fi cazul și va fi posibil în rezolvarea problemelor societății, a oamenilor simpli.

Voi fi la fel de consecvent și ferm ca în toți anii de cînd mă cunoașteți. Nu voi ceda în fața guvernării eurounioniste și, veți vedea, că pînă la urmă vom obține întreaga putere în țară, pentru a instaura o guvernare socială, statalistă și competentă.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.