AMN – „mămăliga care nu a explodat”

Dintre partidele constituente ale AIE, aşezate în fotoliile guvernării, aproape fiecare s-a ales cu câte ceva pentru sine: PLDM şi-a făcut din gros publicitate politică şi şi-a subordonat resursele administrative, PL-ul şi-a promovat brutal mesajul politic şi a profitat la maximum de „pomana” celor două funcţii supreme în stat oferită de colegi, până şi timidul şi incertul PD a ciugulit câte ceva de la masa guvernării, atât cât i-au permis ceilalţi parteneri-baroni politici.

Dintre partidele constituente ale AIE, aşezate în fotoliile guvernării, aproape fiecare s-a ales cu câte ceva pentru sine: PLDM şi-a făcut din gros publicitate politică şi şi-a subordonat resursele administrative, PL-ul şi-a promovat brutal mesajul politic şi a profitat la maximum de „pomana” celor două funcţii supreme în stat oferită de colegi, până şi timidul şi incertul PD a ciugulit câte ceva de la masa guvernării, atât cât i-au permis ceilalţi parteneri-baroni politici. Numai sărmanul AMN se va alege din toată această afacere numită AIE cu un rezultat cât se poate de dramatic pentru dânsul – cu un parastas politic de zile mari. 

Cu mari ambiţii politice încă din 2005, AMN-ul condus de Serafim Urechean s-a dezumflat lamentabil către 2009, când practic datorită în exclusivitate numai structurilor teritoriale a înregistrat performanţa de a trece pragul electoral. Rând pe rând, din 2005 încoace, diferite fracţiuni ale acestui partid peticit au plecat în toate cele patru direcţii, transformând formaţiunea într-o epavă. Cu ambiţii de „mămăligă care va exploda”, AMN în doar câţiva ani a ajuns să arate ca o „mămăligă care s-a pleoştit”, abandonat şi de membrii săi, şi de susţinătorii de altădată.

Nici negocierile şi înţelegerile tainice, nici funcţiile de vice-spicher şi de miniştri obţinute, nici retorica domoală a lui Urechean nu au putut opri destrămarea inevitabilă a formaţiunii, din contră, au acelerat-o. Alegătorii au dat din mână dezamăgiţi, iar liderii teritoriali ai AMN s-au împrăştiat ca potârnichile în tufarii verzi din jungla AIE.

AMN s-a manifestat în cadrul AIE ca un ierbivor veritabil, de la care parteneri săi mai hrăpăreţi au rupt şi rup în continuare bucăţi, fără a se mai sfii. Cu adevărat, până şi soarele de pe sigla AMN arată clar, mai bine decât orice cuvinte, apusul acestui partid. Până şi denumirea acestui partid pare a consona cu sumbrul şi inevitabilul AmiN.  

Cu atât mai mult, nu avea cum să contribuie la încrederea cetăţenilor în AMN lipsa oricăror realizări palpabile ale acestei formaţiuni aflate deja un an la guvernare. Să ne amintim promisiunile gratuite, trâmbiţate de amn-işti fără pic de reţinere în ambele scrutine din 2009, să ne amintim de cele spuse atunci şi să analizăm realizările lor de acum, după un an de zile.   

Magistralul slogan electoral al AMN, „Urechean garantează!”, şi azi mai răsună în urechile miilor de alegători ademenţi de promisiunile curajoase ale lui „Serafică fără frică”. Spoturile şi afişele promoţionale ale acestui partid promiteau, să ne amintim, bunăstare imediată mai la toate capitolele. Să le luăm pe rând:

În domeniul economic, AMN promitea creşterea Produsului Intern Brut cu 12-15% anual; atragerea investiţiilor în sumă de 1,2-1,6 miliarde anual; crearea condiţiilor de investire a banilor de către moldovenii aflaţi peste hotare; crearea a 350 de mii de locuri de muncă; sporirea fondului de subsidiere a agriculturii până la un miliard de lei anual, începând cu 2010; ajutor oferit ţăranilor în sumă de 300 pentru fiecare hectar de teren agricol; acordarea de 8 mii de euro pentru susţinerea proiectelor tinerilor întreprinzători; anularea TVA la importarea utilajului agricol; construcţia unei infrastructuri complexe în sate: asigurarea fiecărui sat cu gaz, apeduct, sistem de canalizare, drumuri reparate etc.

Stimaţi cititori, sesizaţi la ce grad de populism pot ajunge unii politicieni şi unele partide, dacă îşi permit să fac promisiuni în aşa hal, fără acoperire şi fără nicio mustrare de conştiinţă şi responsabilitate pentru promisiunile făcute?

Ce avem deci în realitate, de pe urma aflării AMN la guvernare? În primul trimestru al 2010 PIB a crescut cu doar 4,7%, şi asta datorită majorării taxelor de impozitare şi devalorizării valutei naţionale. Investiţiile din exterior au scăzut cu 13,1%. Numărul şomerilor a constituit în acest an 102,1 mii oameni, cu 11,2 mii mai mulţi decât în aceeaşi perioadă a anului 2009. Fondul de subsidiere a agricultorilor e de 300 milioane lei, mai mic chiar decât în anii precedenţi. Nu a fost anulată TVA pe utilajul agricol importat. Practic este stopată activitatea Programului naţional de gazificare a ţării, nu se mai fac investiţii în infrastructură.  

În domeniul politicii sociale, AMN a „garantat” promovarea programului naţional „Case pentru tinerele familii”, în cadrul căreia la naşterea primului copil să fie asigurate condiţii avantajoase de închiriere a locuinţei pe termen de până la zece ani; oferirea de compensaţii în rate, până la absolvirea gimnaziului, în sumă de 5000 de euro; minimum 2/3 din locurile în universităţi vor fi achitate din bugetul statului; investiţii substanţiale ale statului în învăţământ, sfera medicală, acces garantat la serviciile medicale gratuite, investirea a 600 milioane lei anual în reparaţii şi modernizarea instituţiilor medico-sanitare etc.

Aşa, frumos. Ce avem în realitate?  Pe scurt, numărul locurilor bugetare pentru studenţi a fost considerabil redus, comparativ cu anii precedenţi. Finanţarea sistemului educaţional din partea statului a fost redusă şi ea considerabil, nu şi salariul ministrului educaţiei din partea AMN. Un şir de instituţii de învăţământ, inclusiv colegii, vor fi închise din această toamnă. Se comasează diferite clase, cu elevi de diferită vârstă, ceea ce în general reprezintă un caz ieşit din comun. Vor fi închise şi unele instituţii medico-sanitare, din lipsa de sprijin financiar din partea statului.    

Urechean mai „garanta”, dacă vă amintiţi, salarii de 500 de euro şi pensii de 175 de euro. Deocamdată, pentru perioada ianuarie-iunie 2010 salariul mediu pe economie constituia 2850,2 lei, adică 99,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009, şi în general salariile sunt îngheţate pe o perioadă nedeterminată de către guvernarea AIE. Pensiile în acest an au fost indexate doar cu 4,3%, comparativ cu 18-20% în anii precedenţi, asta pe fundalul creşterii în lanţ a preţurilor şi tarifelor.

La capitolul rezolvare a conflictului transnistrean, AMN „garanta” reintegrarea raioanelor de est în spaţiul juridic, politic şi economic al Republicii Moldova. Aici AMN a dat-o în bară rău de tot. Atunci când promitea, se vede că nu ştia că va avea din partea formaţiunii un viceprim-ministru responsabil pe aceste probleme şi va trebui să demonstreze dacă poate face ceva sau doar poate promite. Poate doar promite, acest lucru îi este clar astăzi oricui. Sub guvernarea AIE, am ajuns să constatăm că autorităţile de la Tiraspol se simt mai încrezute ca oricând, sfidează făţiş autoritatea Chişinăului, îşi construiesc energic propria statalitate, în acelaşi timp, au avut loc mai multe cazuri de arestare a cetăţenilor moldoveni, fără ca responsabilii din AIE (din partea AMN) să-i poată „reintegra” măcar pe ei în spaţiul juridic, politic şi economic al Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, la acest capitol AMN a demonstrat o dată în plus incapacitatea de a-şi respecta promisiunile electorale şi de a rezolva problemele în stat.  

Concluzia, pe final, e cât se poate de demoralizantă pentru susţinătorii AMN, ca şi pentru susţinătorii celorlalte componente ale AIE, care au avut încredere în bunul simţ şi responsabilitatea acestor partide, dar s-au ales doar cu vorbe şi acum trăiesc, marea lor majoritate, o deziluzie amară.

Programul electoral al AMN, dacă vă mai amintiţi, promitea pentru Moldova „un salt al tigrului european”, în realitate însă, în cazul acestui partid, ca şi în cazul întregii Alianţe, s-a întâmplat ca în acea vorbă memorabilă despre marii pretenţioşi: „au sărit ca leul şi au căzut ca viţelul”. Iar odată cu ei a căzut şi economia ţării, şi nivelul de viaţă al cetăţenilor.

================================================================

Альянс «Молдова Ноастрэ» – мамалыга, которая не взорвалась

Получив правительственные кресла, партии из АЕИ «обналичили» свою власть определенными, вполне конкретными выгодами: ЛДПМ подчинила себе административные ресурсы и основательно пропиарила себя; ЛП до грубости настойчиво претворяла в жизнь свою идеологию и максимально использовала уникальный шанс иметь две наивысшие государственные должности; и даже застенчивая и неуверенная в себе ДП кое-что поклевала с правительственного стола. Только «бедному родственнику» в АЕИ – Альянсу «Молдова Ноастрэ» достанется то, чего они хотели меньше всего – яркая политическая панихида.

Огромные политические амбиции АНМ, заявленные в 2005 г. под руководством Серафима Урекяна, жалко иссякли к 2009 г., когда АНМ смогла преодолеть избирательный порог исключительно благодаря своим территориальным структурам. Начиная с 2005 г., различные фракции этой разрозненной партии понемногу разбрелись на все четыре стороны, доведя таким образом формирование до распада. С амбициями «мамалыги, которая взорвется», за короткое время, брошенная и своими членами, и сторонниками АНМ превратилась в «мамалыгу, которая скисла».

Ни тайные переговоры и соглашения руководства АНМ, ни полученные должности вице-спикера и министров, ни вялые речи Урекяна не смогли приостановить неизбежный крах партии, а напротив, усилили этот процесс. Избиратели искренне разочаровались, а территориальные лидеры АНМ рассеялись как куропатки в зеленых зарослях джунглей АЕИ.

АНМ в рамках АЕИ повело себя как истинное травоядное, что позволило ее более бойким партнерам без стеснения разорвать АНМ по лоскутам. Метафорически, даже солнце на эмблеме АНМ лучше всяких слов указывает на закат этой партии.

Да и что могло способствовать повышению уровня доверия граждан к АНМ в отсутствие каких-либо осязаемых достижений этой партии, которая уже год находится у власти? Вспомним громогласные обещания, которые АНМ-исты трубили в двух предвыборных кампаниях 2009 г., и сопоставим с нынешними достижениями, год спустя.

Главный предвыборный слоган АНМ: «Урекян гарантирует!» – сегодня все еще звенит в ушах тысяч избирателей, введенных в заблуждение претенциозными обещаниями. Рекламные ролики и афиши этой партии, если помните, сулили народу немедленное благосостояние сразу по всем направлениям. Рассмотрим их по очереди.

В области экономики АНМ обещала ежегодный рост ВВП на 12-15%; привлечение инвестиций в размере 1,2-1,6 $ млрд в год; создание инвестиционных условий для граждан Молдовы, находящихся за рубежом; создание 350 тыс. рабочих мест; увеличение фонда субсидирования сельского хозяйства до 1 млрд леев в год, начиная с 2010 года; помощь крестьянам в размере 300 леев за каждый га обрабатываемых ими сельхозземель; предоставление 8 тыс. евро на поддержку молодых предпринимателей; аннулирование  НДС на импорт сельскохозяйственного оборудования; комплексное развитие сельской инфраструктуры: газо-  и водоснабжение всех сел, строительство канализаций, ремонт дорог и пр.

До какой же степени популизма могут дойти некоторые политики и некоторые партии, если позволяют себе давать такие безответственные обещания без каких-либо угрызений совести? Что мы получили в реальности после года пребывания АНМ у власти? В первом полугодии 2010 г. ВВП вырос всего на 4,7% и то – за счет повышения налогов, роста тарифов и обесценивания национальной валюты. Приток иностранных инвестиций сократился на 13,1%. Количество безработных с начала года составило 102,1 тыс. человек, или на 11,2  тыс. больше, чем за тот же период 2009 г. Фонд субсидирования аграриев составил 300 млн леев, что даже меньше, чем в прошлые годы. Не был аннулирован НДС на импортное сельхозоборудование. Практически была остановлена Национальная программа по газификации страны, не осуществляются инвестиции в развитие инфраструктуры.

В области социальной политики АНМ «гарантировала» продвижение национальной программы «Дома для молодых семей», в рамках которой семьям должны были быть обеспечены: при рождении первого ребенка – выгодные условия аренды жилья сроком до 10 лет; поэтапное предоставление компенсаций на получение гимназического образования в размере 5 тыс. евро; финансирование из госбюджета не менее 2/3 учебных мест в университетах; значительные инвестиции государства в образование, медицину, гарантированный доступ к бесплатным медицинским услугам, инвестирование 600 млн леев ежегодно в ремонт и модернизацию медико-санитарных учреждений и пр.

Звучит красиво. Но что в итоге? Число бюджетных мест для студентов было существенно сокращено по сравнению с предыдущими годами. Финансирование государством образования также было значительно урезано. Целый ряд учебных заведений, в том числе, колледжи, закрываются буквально этой осенью. Объединяются в классы учащиеся различных возрастов, что вообще является из ряда вон выходящей ситуацией. Ввиду отсутствия финансовой поддержки со стороны государства, будут закрыты и некоторые медико-санитарные учреждения.

Кроме того, помнится, Урекян «гарантировал» зарплаты в размере более 500 евро и пенсии в размере 175 евро. При этом, в январе-июне 2010 г. средняя заработная плата в стране составила 2850,2 леев, или 99,7% от размера зарплаты за тот же период 2009 г. В целом же правительство АЕИ заморозило зарплаты на неопределенный срок.

По вопросам приднестровского урегулирования, АНМ «гарантировал» реинтеграцию восточных районов страны в юридическое, политическое и экономическое пространство Молдовы. Здесь АНМ и вовсе сел в галошу. Тогда, когда они все это обещали, видимо, еще не знали, что формирование получит  должность вице-премьер-министра, курирующего этот блок, и должно будет продемонстрировать, что может что-то делать. Но сегодня всем уже понятно, что на самом деле АНМ может лишь обещать. А нам остается только констатировать, что при АЕИ власти Тирасполя чувствуют себя увереннее, чем когда-либо, и открыто бросают вызовы Кишиневу, энергично укрепляют свою «государственность», в то же время, было немало случаев ареста молдавских граждан, без того, чтобы кто-либо из АЕИ (со стороны АНМ) пытался их реинтегрировать в юридическое, политическое и экономическое пространство Молдовы. Иными словами, по этому вопросу АНМ в очередной раз продемонстрировал неспособность выполнять свои предвыборные обещания и решать проблемы государства.

Итоги сильно огорчают многих (уже бывших) сторонников как АНМ, так и других составляющих АЕИ, которые верили в здравый смысл и ответственность этих партий, но получили лишь пустые обещания, и сейчас большая часть из них переживает горькое разочарование.

Предвыборная программа АНМ, если вы помните, сулила Молдове «прыжок европейского тигра». Однако в действительности эта партия совершило прыжок в пропасть. Да и весь Альянс, впрочем, катится туда же. А вместе с собою, они тащат вниз и  экономику страны, и уровень жизни граждан.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.