Am ţinut un discurs în cadrul summitului Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN)

Am exprimat sincere mulţumiri Preşedintelui Republicii Turcia, Recep Tayip Erdogan, pentru primirea caldă şi organizarea excelentă a evenimentului.

Noi acordăm o importanță deosebită participării la OCEMN, în special, pe asemenea dimensiuni, precum comerțul, transportul, energetica, educația, cultura, știința, combaterea terorismului și a traficului de ființe umane.

Moldova susține cursul pe care îl urmează Turcia, orientat spre realizarea Programului de cooperare economică și consolidarea interacțiunii dintre țările membre ale Organizației în domeniul agriculturii și cel agroindustrial.

De asemenea, apreciem pozitiv eforturile de dezvoltare a colaborării în domeniul comerțului, în special cele ce țin de implementarea „Strategiei de Facilitare a Comerțului pentru Regiunea OCEMN”. Astfel, exporturile din Moldova către aceste țări au constituit în anul 2016 circa 48% din totalul exportului moldovenesc, iar importurile din aceste țări au însumat circa 46% din ansamblul importurilor.

Sînt convins că OCEMN dispune de rezerve și potențial în vederea avansării cooperării dintre statele membre la un nivel calitativ superior. Prin intensificarea și aprofundarea cooperării economice între țările membre ale Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, precum și cu alte structuri internaționale, cu certitudine, vom putea obține performanțe în domeniu, în beneficiul țărilor și popoarelor noastre.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.