Am semnat un decret pentru conferirea de distincții de stat

STIMAȚI VETERANI,

Astăzi, într-o zi cu o deosebită încărcătură istorică, trăim cu toții sentimente de recunoștință și onoare pentru cei care și-au îndeplinit cu demnitate datoria internațională, dând dovadă de vitejie și curaj. An de an, pe 15 februarie, aducem un omagiu celor ce au luat parte la una dintre cele mai dureroase și crâncene confruntări militare, care a lăsat urme adânci în conștiința mai multor generații.

Vă adresez, din toată inima, cele mai sincere mulțumiri, însoțite de întreaga mea apreciere pentru faptele Dumneavoastră de eroism și spiritul de sacrificiu, dorindu-Vă multă sănătate și prosperitate.

Cu această ocazie, am semnat un decret pentru conferirea de distincții de stat, pentru activitate intensă în vederea adoptării sociale a veteranilor războiului din Afganistan și antrenării lor în viața socială, contribuție la consolidarea mișcării de veterani și merite în educarea tinerii generații în spiritul patriotismului.

http://www.presedinte.md/rom/discursuri/mesaj-cu-prilejul-zilei-comemorarii-celor-cazuti-in-razboiul-din-afganistan

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.