Am semnat Programul de acțiuni consacrate Anului Lucrătorului Medical

Am semnat Programul de acțiuni consacrate Anului Lucrătorului Medical, elaborat de o Comisie națională specială din care fac parte specialiști din domeniul sănătății, academicieni, conducători ai instituțiilor medicale, responsabili din cadrul administrației publice centrale și locale.

 

Acesta include printre altele:

– elaborarea și aprobarea Strategiei Naționale de Sănătate 2020‒2030;
– consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare publice din țară prin dotarea cu utilaj, dispozitive medicale performante și ambulanțe;
– revizuirea alocațiilor din bugetul de stat pentru acoperirea financiară a necesităților reale ale sistemului de sănătate;
– dublarea salariilor angajaților din sistemul de sănătate, inclusiv a celor încadrați în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală;
– revizuirea cadrului normativ existent privind măsurile de protecție socială a lucrătorilor medicali în scopul creării condițiilor socioeconomice adecvate pentru exercitarea atribuțiilor de funcție;
– ajustarea cadrului normativ privind cariera tinerilor specialiști din domeniul de sănătate; organizarea și desfășurarea congreselor și conferințelor tematice naționale și cu participare internațională, consacrate Anului Lucrătorului Medical; expoziții tematice, ș.a.

Exprim sincere mulțumiri lucrătorilor din sistemul de sănătate pentru activitatea pe care o desfășoară cu dăruire și altruism. Totodată, menționez că statul va susține cadrele medicale și va investi considerabil în sistemul de sănătate pentru sporirea siguranței pacienților și pentru o societate sănătoasă̆ și prosperă.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.