Am semnat decretul privind numirea în funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate a Doamnei Rodica Antoci

Conform legislației, din momentul publicării Decretului, Doamna Antoci trebuie să depună jurămîntul in fata Presedintelui in decurs de 5 zile.

Am avut o întrevedere cu, Rodica Antoci, director desemnat la Autoritatea Națională de Integritate, instituție menită să fortifice statalitatea, instituție menită să fortifice statalitatea, legalitatea și integritatea mediului public al Republicii Moldova.

Activitatea instituției a fost blocată de aproape un an de zile. Propunerile pentru numirea ei în funcție sunt susținute de reprezentanții societății civile care fac parte din Consiliul de integritate. Dosarul prezentat este unul complet.

Sper că Doamna Antoci își va face datoria așa cum presupune cadrul legal, iar Autoritatea va continua să descurajeze comportamentele care generează corupție în plan administrativ și va realiza deplin misiunea nobilă ce-i revine.
Este foarte mult de lucru în domeniul respectiv.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.