Am semnat Decrete privind numirea a trei consilieri ai Președintelui RM

Este vorba despre dl. Corneliu Popovici, consilier în domeniul educației, culturii și cercetării; dl. Aureliu Ciocoi, consilier în domeniul politicii externe, și dl. Victor Gaiciuc, consilier în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate.

Le-am mulțumit tuturor pentru activitatea desfășurată în funcțiile de miniștri și i-am felicitat cu prilejul revenirii în echipa prezidențială. Mi-am exprimat convingerea că și pe viitor își vor depune eforturile în îndeplinirea cu succes a sarcinilor responsabile care le revin.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.