Am salutat participanții conferinţei militar-istorice organizate cu prilejul celei de-a 74-a aniversare de la Eliberarea Moldovei

Am salutat participanții conferinţei militar-istorice organizate cu prilejul celei de-a 74-a aniversare de la Eliberarea Moldovei de sub cotropitorii germano-fascişti. La forum au participat veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, militari activi şi în rezervă, istorici, jurnalişti.

Am felicitat toți cetățenii Republicii Moldova cu ocazia acestei mari aniversări și mi-am exprimat regretul faţă de faptul că această dată istorică nu este inclusă în lista sărbătorilor oficiale ale Republicii Moldova.

În acelaşi timp, am menţionat cu satisfacţie că evenimentele ce ţin de acțiunile militare glorioase mereu întrunesc foarte mulţi participanţi. Este o dovadă că ne-a reuşit să păstrăm memoria istorică şi în acest sens un mare merit îl au activiştii noştri civici. Totuşi, avem de realizat o sarcină importantă – asigurarea continuităţii generaţiilor şi transmiterea memoriei despre Marea Victorie urmaşilor noştri.

În finalul discursului, am propus constituirea unui comitet organizatoric pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor festive din anul 2019, cînd vom marca aniversarea a 75-a a Operaţiunii Iaşi-Chişinău. În plus, un grup de lucru din cadrul echipei prezidențiale va crea un film documentar consacrat acestui mare eveniment istoric.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.