Am rostit un discurs la ședința lărgită a Consiliului Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice, de la Sankt Petersburg

Am rostit un discurs la ședința lărgită a Consiliului Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice, de la Sankt Petersburg, la care Republica Moldova participă, pentru prima dată, în calitate de observator.

Noi suntem interesați de atingerea unui nivel mult mai înalt al cooperării cu statele din Uniunea Economică Eurasiatică, practic, în toate sferele economiei, energeticii, migrației.

Moldova este un producător tradițional al unei game largi de produse de înaltă calitate extrem de solicitate în țările UEEA, fapt de care trebuie să profităm neapărat.

În anul precedent, țările UEEA au importat din alte țări:
-1,6 mln. de tone de mere și pere, dintre care – 230 mii tone din Moldova;

-183 mii de tone de legume, și doar 11 mii de tone din Moldova;

– 590 mii de tone de caise, vișine, piersici, prune, dintre care 56 mii tone din Moldova;

– 560 mii de tone de struguri, cota Moldovei constituind 60 de mii de tone.

O situație similară se atestă și în cazul produselor alcoolice și a celor conservate.

O analiză comparativă demonstrează că există un potențial enorm pentru majorarea exportului mărfurilor moldovenești pe piețele din UEEA, ceea ce va oferi un impuls considerabil creșterii economice și va duce la crearea a sute de mii de locuri de muncă în Republica Moldova.

În același timp, Republica Moldova poate propune partenerilor săi din UEEA condiții favorabile pentru organizarea mai multor industrii pe teritoriul său, cu exportul ulterior al producției finale în țările cu care Moldova are încheiate acorduri de liber schimb: Uniunea Europeană, CSI, țările din zona central-europeană de comerț liber și Republica Turcia.

Ca stat neutru, Moldova menține legături reciproc avantajoase cu diferite țări ale lumii, însă acordă o atenție deosebită restabilirii și aprofundării colaborării cu partenerii tradiționali din spațiul post-sovietic.

Textul integral al discursului este accesibil pe următoarea adresă:

http://www.presedinte.md/rom/discursuri/a-l-o-c-u-t-i-u-n-e-a-presedintelui-republicii-moldova-domnul-igor-dodon-la-reuniunea-consiliului-economic-eurasiatic-superior

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.