Am respins candidaturile la funțiile de miniștri

Reieșind din jurisprudența Curții Constituționale și din prevederile Legii cu privire la Guvern, remanierea guvernamentală propusă trebuie să fie efectuată de Parlament.

Suplimentar la cele expuse, cu referire nemijlocit la candidaturile prezentate de către Prim-ministru menționez că noua listă a candidaților la fotoliile ministeriale nu poate fi acceptată din mai multe considerente.

Majoritatea candidaților propuși au demonstrat inconsecvență, lipsă de profesionalism și oportunism regretabil în funcțiile și activitățile desfășurate anterior.

Mai mulți candidați au probleme de integritate și mai grav unii dintre aceștia au fost personal implicați în frauda bancară participînd la luarea deciziilor care au dus la devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova.

În contextul dat, candidaturile înaintate de Guvern nu corespund criteriilor specificate. Cu atît mai mult cu cît asupra acestora planează un șir de dubii, reflectate în mai multe investigații jurnalistice și ale organelor de ocrotire a normelor de drept.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.